Program wczesnego wykrywania raka piersi na Mazowszu

Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 1 mln zł na realizację programu polityki zdrowotnej dotyczącego profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał warunkowo pozytywną opinię o projekcie programu. Dzięki tej opinii program będzie realizowany przez 4 lata, od maja 2020 r.

Obecnie, jedyną skuteczną metodą wczesnego wykrywania raka piersi są przesiewowe badania mammograficzne (MMG). Mammografia jest badaniem polegającym na prześwietlaniu piersi promieniami rentgenowskimi. Dawka promieniowania podczas takiego badania jest zbliżona do dawki otrzymywanej podczas prześwietlenia zęba. Aktualne wytyczne jasno wskazują, że mammografia jest rekomendowanym badaniem przesiewowym w kierunku nowotworów piersi.

więcej tutaj: https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,7821,program-wczesnego-wykrywania-raka-piersi-na-mazowszu.html