Promocja kadetów kursu SONDA i przysięga wojskowa

W najbliższą niedzielę ( 23 lutego) w ciechanowskich koszarach odbędzie się pierwsza w tym roku przysięga wojskowa żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, również tego samego dnia kadeci kursu podoficerskiego SONDA otrzymają promocję na pierwszy stopień podoficerski.

Osoby, które postanowiły spędzić ferie zimowe w sposób nieco inny niż zwykle, czyli na szkoleniu wojskowym ucząc się podstaw żołnierskiego rzemiosła, w najbliższą niedzielę, złożą przysięgę. Będzie ona ukoronowaniem 16-dniowego szkolenia, które jest zaledwie namiastką tego, co czeka ich w ciągu najbliższych 3 latach w WOT.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 13., lecz tradycyjnie, od godziny 11. brama koszar będzie otwarta dla osób zainteresowanych sprzętem oraz służbą w szeregach 5. Brygady.

Przysięgę tego dnia złoży 66 Terytorialsów, w tym 16 kobiet. Są to głównie osoby młode, 20 z nich jeszcze się uczy lub studiuje. Wykorzystując międzysemestralną przerwę w nauce, mają możliwość odbyć przeszkolenie wojskowe, bez konieczności rezygnacji ze szkoły. W 5. MBOT jest to już druga edycja programu Ferie w WOT. Pierwsze tego typu szkolenie zorganizowaliśmy w zeszłym roku i okazało się strzałem w 10!

W ciągu szesnastu dni spędzonych na poligonie, kandydaci poznają podstawy wyszkolenia żołnierza lekkiej piechoty. Końcowym etapem szkolenia jest tzw. „Pętla taktyczna” czyli egzamin weryfikujący zdobytą wiedzę i umiejętności. Żołnierze będą go zdawać w piątek na strzelnicy Czarnoty i PCT Targonie.

Najbliższa przysięga będzie wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy, w krótkiej jeszcze co prawda, historii 5. Brygady, podczas uroczystości odbędzie się również promocja kadetów kursu podoficerskiego SONDA. Patenty podoficerskie odbierze 54 żołnierzy OT.

SONDA to kurs podoficerski skierowany wyłącznie do żołnierzy – ochotników Wojsk Obrony Terytorialnej. Trwa kilka miesięcy i obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne, prowadzony przez podoficerów 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, natomiast w egzaminie końcowym uczestniczą przedstawiciele Centrum Szkolenia WOT z Torunia. Sam kurs trwał 35 dni szkoleniowych. Kandydaci na podoficerów przechodzą najpierw zajęcia instruktorsko – metodyczne, które kończy praktyczny test. Zdanie testu jest przepustką do części specjalistycznej. Duża część zajęć poświęcona jest przywództwu, by w pełni przygotować przyszłych podoficerów do roli dowódców sekcji.

Kandydaci na kurs muszą być co najmniej od roku w służbie, posiadać co najmniej średnie wykształcenie i zgodę przełożonych. Kwalifikacja rozpoczyna się od rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu sprawnościowego.

***

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej pełni służbę ponad 2 tysiące żołnierzy z czego ponad 1800 stanowią żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Misją formacji jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy, 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej