Promują i rozwijają

Działają od 20 lat jako Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy, a od 2009 r. jako Stowarzyszenie Społeczne Samopomocy – Lokalna Grupa Działania. Przede wszystkim skupiają się na rozwoju i promocji gmin leżących nad Wkrą – z powiatów: mławskiego, żuromińskiego, ciechanowskiego i gminy Lidzbark Welski z województwa warmińsko-mazurskiego.

SSS-LGD tworzą m.in. gminne samorządy, powiatowe urzędy pracy z Mławy i Żuromina, ciechanowska filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Stowarzyszenie prowadzi wiele projektów zmierzających m.in. do promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, a także wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Przykładem takich działań jest m.in. niedawna „Wystawa Wielkanocna”, którą zorganizowano w Zielonej k. Żuromina.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=I1x7v5yIt8g&feature=player_detailpage’]Kontakt z biurem SSS – LGD: Ciechanów, ul. Śląska 1 tel. (23) 672 13 79, fax (23) 672 13 82

info@ssslgd.pl

biuro@ssslgd.pl