Protest na Krubinie

Mieszkańcy ul. Marii Curie Skłodowskiej i sąsiednich nie zgadzają się na zamknięcie przejazdu kolejowego. Przejazd łączący ul. Curie Skłodowskiej i Ceramiczną ma zostać zlikwidowany wskutek modernizacji linii kolejowej Warszawa – Gdynia.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=uzEKRns4654′]Władze Ciechanowa gotowe są współuczestniczyć w budowie kładki nad torami, ale pod warunkiem, że do inwestycji takiej dołożą się także PKP PLK i powiat ciechanowski. Na to jednak nie ma szans.

a