Protest w sprawie prezydenckiej tablicy. W Ciechanowie miejsce godne, czy nie?

Gdzie powinna zawisnąć tablica upamiętniająca polskie zmagania z bolszewickim najazdem w 1920 r., – “Miejsce Pamięci Bitwy Warszawskiej”, którą Ciechanów otrzymał od prezydenta RP Andrzeja Dudy?

– “Prezydent Kosiński wieszając Tablicę w ratuszu (sala narad) po prostu obniżył jej rangę i znaczenie dla Ciechanowian. Nie wiemy czym się kierował? Czy nieznajomością historii, czy chęcią obniżenia prestiżu i powagi otrzymanego daru?” – pisze w przesłanym nam Biuro Poselskie poseł Anny Cicholskiej (PiS).

-“Tablica była przekazywana władzom samorządowym, a nie posłom, a zgodnie z przepisami posłowie nie mają kompetencji decydowania o lokalizacji tablic czy pomników. Tym bardziej nie mają kompetencji decydowania, o tym które miejsce jest mniej lub bardziej godne” – czytamy w odpowiedzi przesłanej nam z ciechanowskiego Urzędu Miasta”.

Tablica Pamięci Bitwy Warszawskiej

Dnia 10 czerwca w ramach Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Bitwy Warszawskiej z-ca Prezydenta Ciechanowa Iwona Kowalczuk odebrała z rąk Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy tablicę, która upamiętnia miejsca Bitwy Warszawskiej w 1920 roku.

Walki w okolicach Ciechanowa i w samym mieście w sierpniu 1920 roku miały kluczowy przebieg i w znacznym stopniu przyczyniły się do zwycięstwa nad Sowietami tu na północnym Mazowszu i w całej wojnie. Żołnierze z 203 Ochotniczego Pułku Ułanów opanowali miasto 15 sierpnia i zniszczyli tu radiostację. W ten sposób 203. Ochotniczy Pułk Ułanów dowodzony przez mjr. Zygmunta Podhorskiego przyczynił się do klęski sowieckiej IV Armii, bowiem pozbawił jej dowództwo możliwości odbierania i przekazywania rozkazów dowództwa sowieckiego Frontu Zachodniego na kilka dni – dni, w których rozstrzygnęły się losy Bitwy Warszawskiej. 19 sierpnia rozgorzały powtórnie walki o Ciechanów i tego dnia oddziały sowieckie zostały wyparte z miasta.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował Ciechanów, oddając hołd naszym Obrońcom  w wojnie polsko-bolszewickiej. Nasi przodkowie walczyli tu o wolność nie tylko Polski, ale i całej Europy. Mieszkańcy Ciechanowa traktują to jako wyróżnienie i dlatego Tablica powinna znaleźć godne miejsce. Prezydent Kosiński wieszając Tablicę w ratuszu (sala narad) po prostu obniżył jej rangę i znaczenie dla Ciechanowian. Nie wiemy czym się kierował? Czy nieznajomością historii, czy chęcią obniżenia prestiżu i powagi otrzymanego daru? Jest w naszym mieście znacznie wiele godniejszych miejsc, uświęconych krwią Polskich Żołnierzy w 1920 roku, które powinniśmy uczcić tą tablicą w Rocznicę Stulecia Biwy Warszawskiej. Ekspozycja powinna być o wiele godniejsza, widoczna przez mieszkańców i przyjezdnych gości. Jej rolą jest pielęgnowanie pamięci o Bohaterach 1920 roku przez kolejne pokolenia Ciechanowian. Zdecydowanie protestujemy przeciwko takiemu traktowaniu symboli, które przypominają nam o poświęceniu z jakim Polacy walczyli  o wolność i co wydarzyło się 100 lat temu tu w Ciechanowie.

Biuro Poselskie Poseł Anny Cicholskiej

Z Urzędu Miasta Ciechanów otrzymaliśmy następującą odpowiedź.

Do urzędu nie wpłynęła żadna korespondencja w tej sprawie od pani poseł, nie mamy możliwości odniesienia się do jej domniemanej treści.

Tablica znajduje się w ciechanowskim ratuszu – budynku samorządowym, służącym wszystkim mieszkańcom, miejscu zabytkowym, zlokalizowanym w samym centrum Ciechanowa.

Tablica była przekazywana władzom samorządowym, a nie posłom, a zgodnie z przepisami posłowie nie mają kompetencji decydowania o lokalizacji tablic czy pomników. Tym bardziej nie mają kompetencji decydowania, o tym które miejsce jest mniej lub bardziej godne.

Paulina Rybczyńska, Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ciechanów

A jak to zrobili inni?

W Łopacinie, gm. Sońsk, w sobotę 15 sierpnia po mszy św. odsłonięto tablicę “Miejsce Pamięci Bitwy Warszawskiej 1920”, którą sołtys Łopacina Jadwiga Witkowska odebrała z rąk prezydenta Andrzeja Dudy.

Fot. Urząd Gminy Sońsk

W Sarnowej Górze (również gmina Sońsk) taką tablicę umieszczono na istniejącym pomniku poświęconym polskim żołnierzom, którzy zginęli w okolicy przed stu laty. Odsłonięto ją w niedzielę 16 sierpnia.

Fot. Marek Szyperski