Protesty w sprawie profanacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej

Po wyroku sądu uniewinniającego trzy aktywistki z zarzutu profanacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej otrzymaliśmy dwa oświadczenia w tej sprawie.

OŚWIADCZENIE BISKUPÓW DIECEZJI PŁOCKIEJ W SPRAWIE WYROKU DOTYCZĄCEGO PROFANACJI WIZERUNKU MATKI BOSKIEJ

Z bólem i smutkiem przyjęliśmy wyrok Sądu Rejonowego w Płocku, z dnia 2 marca 2021 roku, w sprawie dotyczącej profanacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej w naszym mieście, w kwietniu 2019 roku. Zauważamy, że działania, których dotyczyło postępowanie sądowe, w sposób oczywisty naruszały ład społeczny i – w swojej istocie – są zaprzeczeniem idei tolerancji, na którą powołują się sprawcy.    

Nie godzimy się z wyrokiem, który przez wielu określony już został, jako jawne przyzwolenie Państwa na działania wymierzone w religię katolicką, cześć Matki Bożej i przedmioty kultu z Nią związane oraz uczucia katolików. Wyrażamy głęboką nadzieję, że sąd II instancji, zgodnie z prawem, opowie się przeciw dokonanej profanacji, przywracając zachwiane poczucie sprawiedliwości.

Płock, 3 marca 2021 r.

  † Piotr Libera,   Biskup Płocki † Mirosław Milewski, biskup pomocniczy  † Roman Marcinkowski, biskup senior

Oświadczenie Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 2 marca 2021 roku „o obrazę uczuć religijnych”

Katolicy świeccy, członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, wyrażają swoje najwyższe zaniepokojenie wyrokiem Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 2 marca 2021 roku, w sprawie  z art. 196. Kodeksu karnego, czyli obrazy uczuć religijnych poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej.

Sąd Rejonowy w Płocku uniewinnił  panie: Joannę Gzyrę–Iskandar, Elżbietę Podleśną i Annę Prus, które w nocy z 26 na 27 kwietnia 2019 r. wokół kościoła parafii św. Maksymiliana Kolbe na „płockich górkach” rozlepiały nalepki z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, na których postaci Maryi i Dzieciątka otoczone były aureolami w barwach tęczy. Te naklejki znalazły się miedzy innymi na koszach na śmieci i na przenośnej toalecie.

Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej nie mogą pogodzić się z wyrokiem sądu, który odczytać można jako przyzwolenie na jawne i publiczne obrażanie uczuć osób wierzących i na profanowanie Jasnogórskiego wizerunku Najświętszej Maryi Panny.

 Płock dnia 4 marca 2021 roku

Prezes, Zarząd i Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej

Fot. diecezjaplocka.pl