Przedstawiciele Banku Światowego z wizytą w Sońsku

Delegacja Banku Światowego odwiedziła gminę Sońsk. Jak poinformował wójt gminy Jarosław Muchowski – przedstawiciele BŚ wybrali Sońsk „ze względu na intensyfikację działań inwestycyjnych, a także pozyskiwane środki finansowe”.

– Rozmawialiśmy o funduszach, środkach i instrumentach finansowych pochodzących z budżetu europejskiego oraz krajowego z których korzystaliśmy a także zamierzamy korzystać. Przedstawiciele Banku Światowego chcieli poznać naszą opinię o metodach, sposobach ,funkcjach i działaniach czy też samym podziale środków finansowych z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład a także poznać opinię nt. sposobów aplikacji i podziału środków z Krajowego Programu Odbudowy, które będą mogły zostać uruchomione – poinformował wójt Jarosław Muchowski.

Red

Fot. FB Jarosław Muchowski