Przez trzy dni nie przejedziesz przez Rydzewo

Od środy (7 września) do piątku (9 września) zamknięta będzie dla ruchu droga powiatowa w Rydzewie, gm. Ciechanów. Generalny wykonawca będzie układał tam warstwę ścieralną na przebudowywanym odcinku.

– Prosimy o korzystanie z wyznaczonych objazdów, stosowanie się do poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzenia prac i na wyznaczonych objazdach – informuje Ewa Długokęcka z Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie.

red

Fot. PZD Ciechanów