Przybywa “gniazdowników”

Bliska więź dorosłych dzieci z rodzicami to bardzo cenna wartość, ale jeśli moment opuszczenia domu rodzinnego i podjęcia życia na własną rękę opóźnia się, może to mieć negatywny wpływ na sytuację społeczną i demograficzną – informuje Urząd Statystyczny w Warszawie.

Tymczasem w ostatnich latach przybywa w Polsce gniazdowników, czyli osób w wieku 25-34 lata, mieszkających z rodzicami, nieposiadających współmałżonka ani dzieci. Według danych z unijnego badania dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2018 r. z rodzicami lub jednym rodzicem mieszkało 45% Polaków w wieku od 25 do 34 lat. Poziom gniazdownictwa w Polsce jest znacznie wyższy od średniej dla Unii Europejskiej (28,6% w 2018 r.), a w porównaniu z 2005 r. wzrósł o blisko 9 p. proc.

Urząd Statystyczny w Warszawie zaprasza do zapoznania się z pracą eksperymentalną: Pokolenie gniazdowników w Polsce, która jest pionierską próbą nakreślenia charakterystyki tej grupy wyłącznie w oparciu o dane z rejestrów administracyjnych.

Fot. US w Warszawie