Przyjazna Energia od 5. Mazowieckiej Brygady OT

Terytorialsi z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej wspólnie z pracownikami Energi przywrócili dostawę prądu mieszkańcom Ciechanowa. Takie zadanie wykonywali podczas ćwiczeń pk. „Przyjazna Energia-22”.

W sobotę 19 listopada żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej szkolili się wspólnie z pracownikami Energa Operator S.A. w Ciechanowie w ramach projektu pk. „Przyjazna energia-22”. Ćwiczenie epizodyczne miało na celu przygotować żołnierzy do realizacji misji formacji, jaką jest obrona i wsparcie lokalnych społeczności.  Terytorialsi z 5 Mazowieckiej Brygady OT realizowali zadania pod okiem specjalistów, korzystając z ich ogromnej wiedzy oraz doświadczenia w zakresie energetyki i działań na wypadek sytuacji kryzysowych. Scenariusz epizodycznego zdarzenia zakładał sytuację kryzysową, która wynikała z pozbawienia energii elektrycznej części Ciechanowa, w tym ważnych instytucji i obiektów. Żołnierze 5 MBOT zostali skierowani w rejon działań Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Ciechanów, w celu przywrócenia zasilania w magazynach firmy Energa.

-Jeśli nastąpi brak prądu lub energia będzie przesyłana w sposób niewystarczający, żołnierze są w stanie pomóc operatorowi, który dosyła energię elektryczną, żeby mieszkańcy czuli się bezpieczni. Nasza Brygada posiada Polową Stację Zasilania oraz Kontenerową Elektrownię Polową, które są awaryjnymi źródłami prądu. Całość elementów może pracować synchronicznie lub też samodzielnie – stanowiąc odrębne źródła zasilania. Posiadamy takie środki i elektrownie, które są w stanie zabezpieczyć osiedle czy szpital, gdy będzie brak prądu.– powiedział ppłk Artur Inczewski, zastępca dowódcy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Ćwiczenie pk. „Przyjazna Energia-22” zweryfikowało zdolności osobowe oraz sprzętowe do niesienia wsparcia społeczności lokalnych, na wypadek przerwy w dostawie energii. W tym roku terytorialsi ciechanowskiej brygady pomagali elektrykom w usuwaniu skutków nawałnicy w powiecie mławskim, gdzie wspólnie przywrócili dostawę energii elektrycznej po zerwaniu linii przesyłowych. Kolejnym przykładem wykorzystania awaryjnych źródeł prądu przez żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT był tymczasowy szpital na Okęciu w ramach przeciwdziałania epidemii.

***

Z dniem wejścia w życie Ustawy o obronie Ojczyzny zadania przeciwkryzysowe nabrały nowego wymiaru. Wojskom Obrony Terytorialnej została powierzona niemilitarna część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej, z kolei dowódca WOT gen. broni Wiesław Kukuła został Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, a poszczególni dowódcy brygad OT stali się doradcami wojewodów w zakresie koordynacji i realizacji wsparcia z ramienia wojska.

Elżbieta Obrębska, Rzecznik Prasowy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

Fot. 5. MBOT