Psy w służbie. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczyna specjalny program

W 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej rozpoczęło się budowanie zdolności poszukiwawczo – ratowniczych z wykorzystaniem psów. Brygada przystąpiła do programu GPR K9 realizowanego w Wojskach Obrony Terytorialnej.

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej zgłosiła akces wzięcia udziału w programie budowania zdolności w zakresie wsparcia operacji poszukiwawczo – ratowniczych i utworzenia w brygadzie grupy K9.

– Współdziałanie z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją oraz innymi jednostkami ratowniczymi w ramach systemu zarządzania kryzysowego może znacznie wzmocnić podsystem bezpieczeństwa w rejonie odpowiedzialności naszej brygady, poprzez użycie odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych grup poszukiwawczych wspieranych przez psy ratownicze – tłumaczy koordynator projektu 5. MBOT, kpt. Jarosław Krzyżanowski

Pierwsze szkolenie dla instruktorów przyszłej grupy ratowniczo – poszukiwawczej 5MBOT odbyło się w sierpniu 2021 r. w 13 Śląskiej Brygadzie OT, która jako pierwsza wdrożyła program K9. Żołnierze mieli również możliwość szkolić się z wykorzystaniem psów w ramach ćwiczenia pk. OSŁONA 21, a od stycznia w 5 Brygadzie rozpoczęły się zajęcia praktyczne przygotowujące przyszłych nawigatorów. Podczas tych szkoleń żołnierze ćwiczą m.in. takie umiejętności jak: nawigacja w czasie poszukiwań, przeszukanie terenu szybką trójką, planistyka, profilowanie oraz współpraca z przewodnikiem psa ratowniczego. Obecnie w szkoleniach tych uczestniczy 35 mazowieckich terytorialsów, którzy zgłosili chęć przyłączenia się do programu K9.

– W najbliższym czasie przewidujemy szereg szkoleń dla nawigatorów i przewodników z psami obejmujących zagadnienia teoretyczne, jak i pracę w terenie. Pierwszy kurs typowo specjalistyczny zaplanowany jest na marzec. Obejmować on będzie 5 zjazdów weekendowych zakończonych egzaminem. Zdobyty certyfikat będzie uprawniał żołnierzy do rozpoczęcia współpracy z elementami układu pozamilitarnego, tj. strażą pożarną i policją – wyjaśnia kpt. Krzyżanowski

Do udziału w programie może zgłosić się każdy żołnierz obrony terytorialnej, który w zależności od posiadanych umiejętności i predyspozycji może zostać zakwalifikowany do programy jako nawigator lub przewodnik psa ratownika. Możliwe jest również podpisanie kontraktu z przewodnikami psów i „wciągnięcie” ich do służby, jednakże muszą być spełnione przede wszystkim dwa warunki.  Przewodnik musi zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, a pies musi mieć zdany minimum egzamin klasy “0” terenowy lub gruzowiskowy zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wykorzystania zwierząt w akcjach poszukiwawczo – ratowniczych. Jednym z uczestników projektu jest szer. Justyna Banach, hodowca psów.

– Jako żołnierz, ale przede wszystkim jako miłośnik i hodowca psów jestem bardzo zadowolona z odbytego szkolenia. K9 to sekcja wyjątkowa,  która zrzesza profesjonalistów z zakresu terenoznawstwa i topografii oraz pasjonatów  pracy z psami. Cieszę się, że mogłam brać udział w zajęciach poszerzających moją wiedzę i liczę na dalszy rozwój w tej grupie. Program szkolenia, który będzie wdrażany w życie, pozwoli nam osiągnąć taki poziom, abyśmy byli realnym wsparciem służb w czasie poszukiwań i akcji ratunkowych – mówi szer. Justyna Banach.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy, 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. DWOT