Ptasia grypa. Część powiatu ciechanowskiego w obszarach zapowietrzonym i zagrożonym

Sześć miejscowości w powiecie ciechanowskim znalazło się w obszarze „zapowietrzonym wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI)”, a ponad 60 – w „obszarze zagrożonym”.

Ptasia grypa pustoszy kurniki m.in. w powiatach żuromińskim i mławskim. Zlikwidowano już kilka milionów sztuk drobiu. 26 kwietnia wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wydał rozporządzenie „W sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz ciechanowskiego”. W rozporządzeniu określił m.in. granice obszarów: zapowietrzonego, zagrożonego i buforowego.

W powiecie ciechanowskim do obszaru zapowietrzonego zostały zaliczone: w gminie Grudusk: Zakrzewo Małe, Zakrzewo Wielkie, Humięcino, Humęcino-Retki, w gminie Regimin miejscowości: Jarluty Duże, Jarluty Małe.

W obszarze zapowietrzonym rozporządzenie nakazuje m.in.: „trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt;  zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów, poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach; zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu; zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność z ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)”.

Jednocześnie zakazano m.in.: „Przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;  odnowy populacji ptaków łownych;  organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania; przemieszczania jaj wylęgowych;  przemieszczania świeżego mięsa i podrobów z ptaków pochodzącego od ptaków utrzymywanych i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny”.

W granicach obszaru zagrożonego znalazły się: w gminie Grudusk miejscowości: Borzuchowo-Daćbogi, Dębowo, Purzyce-Rozwory, Grudusk, Grudusk Brzozowo, Purzyce-Pomiany, Sokołowo, Łysakowo, Strzelnia, Pszczółki Górne, Przywilcz, Humięcino Andrychy, Humięcino-Koski, Humięcino-Klary, Nieborzyn, Stryjewo Wielkie, Leśniewo Dolne, Leśniewo Górne, Mierzanowo, Mierzanowo-Kolonia, Polanka, Pszczółki-Czubaki, Pszczółki-Szerszenie, Sokólnik, Stryjewo Małe.

W gminie Regimin: Szulmierz, Kalisz, Trzcianka, Kozdroje, Przybyszewo, Karniewo, Targonie, Grzybowo, Lekowo, Regimin, Pawłowo, Lekówiec, Kliczki, Kątki, Klice, Pniewo Wielkie, Pniewo Czeruchy, Zeńbok, Bogdanka, Klin, Korczyn, Mościce, Stawy, Włodki, Włosty.

W gminie Ciechanów miejscowości: Modła, Modełka, Rydzewo, Wola Rydzewska.

W gminie Glinojeck miejscowości: Dukt, Zygmuntowo, Żeleźnia, Juliszewo, Kamionka, Kowalewko, Krusz, Szyjki.

W obszarze zagrożonym również należy m.in. trzymać ptaki oddzielnie od innych zwierząt, stosować dezynfekcję i zasady bioasekuracji. Nie można też organizować ptasich targów i wystaw.

Całość rozporządzenia wojewody na:https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/46522/wiadomosci/569070/files/akt8.pdf

Red

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne