Ptasia grypa w gminie Ciechanów

W Rutkach – Marszewicach, w gminie Ciechanów z powodu ptasiej grypy zlikwidowano liczące 80 sztuk stado kur niosek w jednej z przyzagrodowych hodowli.

Dzisiaj (piątek, 30 kwietnia) palono, pod nadzorem służb weterynaryjnych i straży pożarnej wyposażenie kurnika.

Red