Ptasia grypa w powiecie ciechanowskim. Zakażona była gęś gęgawa.

Martwą gęgawę znaleziono nad Wkrą w Malużynie, w gminie Glinojeck. Wynik badania próbek w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach był jednoznaczny: – W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków (AIV) podtyp H5N8 – informuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie Mariusz Dobosz.

Informację o wykryciu wirusa i komunikat skierowany do hodowców drobiu w powiecie ciechanowskim Mariusz Dobosz rozesłał do samorządów: powiatowego, miejskich i gminnych. Opisuje w nich m.in. zasady bezpieczeństwa jakie należy spełniać, by nie doszło do przeniesienia wirusa grypy ptaków na teren hodowli drobiu. Cały tekst znaleźć można tutaj:

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/46522/wiadomosci/562957/files/doc10909620210312164618.pdf

Gęś gęgawa to duży wodny ptak wędrowny, przodek gęsi domowej.  

Jak podaje Wikipedia: “W Polsce nielicznie lęgowa, jej liczebność wykazuje jednak silną tendencję wzrostową; w latach 2008–2012 liczebność gęgawy szacowano na 6000–8000 par lęgowych. Występuje na niżu w całym kraju, najliczniej w Polsce północno-zachodniej i środkowej; w górach i na pogórzu nie występuje. Liczna na przelotach, dość licznie też zimuje – liczebność osobników migrujących i zimujących także silnie wzrosła w ciągu ostatnich lat (stan na rok 2018). W trakcie migracji i zimowania spotykana jest na terenie całego kraju, choć najliczniej na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na Śląsku, lokalnie na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Podobny trend wzrostowy populacji gęgawy notuje się od wielu lat w całej Europie”.

O gęsi gęgawie także tutaj: http://www.krainaniezwyklosci.pl/pl,ges,gegawa,,raquo,,ptaki,doliny,baryczy,338.html http://ptaki.info/gęgawa https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/ges-gegawa-opis-wystepowanie-i-zdjecia-ptak-ges-gegawa-ciekawostki,20319.html

red

Fot. pixabay.com