Pulsoksymetr – zdalne monitorowanie pacjentów z COVID-19 na Mazowszu

Specjaliści uważają, że w przypadku COVID-19 za dużą część zgonów odpowiada zwlekanie ze zgłoszeniem do szpitala. Pulsoksymetr to urządzenie, które umożliwia zakażonemu koronawirusem szybką reakcję ratującą życie.

Jesienią ubiegłego roku Ministerstwo Zdrowia uruchomiło projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli system zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19. W ramach jego realizacji każdy, kto ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, może otrzymać pulsoksymetr, niewielkie, proste w obsłudze urządzenie badające poziom nasycenia krwi tętniczej tlenem i przekazujące dane do centrum monitoringu.  Dzięki temu, w razie pogorszenia parametrów, szybko zostanie wezwane do pacjenta pogotowie ratunkowe. 

W opinii Zbigniewa Terka, dyrektora mazowieckiego NFZ, poziom korzystania z udostępnionego pacjentom i świadczeniodawcom programu jest wciąż niezadowalający: – Tylko 259 świadczeniodawców z 684 (37,8%), realizujących na terenie Mazowsza umowy w zakresie świadczeń lekarza POZ, zgłosiło swoich pracowników do przekazywania informacji o pacjentach COVID kwalifikujących się do monitorowania pulsoksymetrem. Populacja pacjentów objętych opieką liczy 2.762.000 osób, co stanowi ok. 54,8% populacji z list lekarzy POZ. – Będziemy zachęcać lekarzy rodzinnych, aby w trosce o swoich pacjentów wzięli udział w programie – dodaje dyrektor Terek.

+++

Kto może otrzymać pulsoksymetr

Pacjenci, którzy ukończyli 55 lat są automatycznie włączeni do programu DOM. Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku na COVID-19 pracownik Poczty Polskiej dostarczy urządzenie do domu pacjenta.

Jeśli pacjent ma mniej niż 55 lat, aby otrzymać urządzenie musi wypełnić formularz kontaktowy Pulsocare, który znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia:

https://form.govtech.gov.pl/ankieta/580284/formularz-pulsocare-dla-osob-ktore-ukonczyly-55-rok-zycia.html lub może zostać  zakwalifikowany do projektu przez zarejestrowanego w systemie DOM lekarza rodzinnego. Lekarz po otrzymaniu informacji, że u pacjenta zdiagnozowano COVID-19 może na podstawie wywiadu medycznego zakwalifikować go do programu telemonitoringu.Pacjent otrzyma dane do logowania w systemie przez SMS, a pulsoksymetr zostanie dostarczony przez Pocztę Polską.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać dzwoniąc na Telefoniczną Informację Pacjenta (TIP) – 800 190 590.

Na czym polega program DOM?

Pulsoksymetry to proste urządzenia elektroniczne służące do nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi oraz tętna. U osób zdrowych prawidłowa saturacja wynosi około 95-100%. Pacjent zakłada na palec pulsoksymetr, a urządzenie automatycznie łączy się z telefonem, na którym jest wgrana uprzednio aplikacja PulsoCare. Pacjent może też wprowadzić wyniki do systemu używając komputera bądź dzwoniąc na całodobową automatyczną infolinię: 22 256 53 23.

Jeśli parametry pogorszą się – konsultanci i lekarze pracujący w Centrum Kontaktu Domowej Opieki Medycznej otrzymują natychmiastowe powiadomienie. W takim przypadku pacjent może zostać skierowany na zdalną konsultację w formie lekarskiej teleporady, a w razie konieczności konsultanci wezwą do pacjenta pogotowie ratunkowe. 

Po zakończeniu izolacji pulsoksymetr należy zwrócić. Gotowość zwrotu można zgłosić, dzwoniąc na automatyczną infolinię zwrotu pulsoksymetrów (22 256 53 75); wybierając opcję „zwrot pulsoksymetru” w aplikacji PulsoCare lub dzwoniąc na infolinię 792 654 100.

Program Domowej Opieki Medycznej jest bezpłatny i całkowicie finansowany ze środków własnych Ministerstwa Zdrowia w ramach rezerwy celowej.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna