PWSZ nad Wkrą w Malużynie

Podczas uroczystości odpustowych w Malużynie ciechanowsko-mławska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa przekazała w darze miejscowej parafii pw. św. Wojciecha obraz patrona. Było to symboliczne wejście uczelni do Malużyna, bo PWSZ w tej nadwkrzańskiej miejscowości otrzymała od władz miasta i gminy Glinojeck działkę nad rzeką.

Mszy św. przewodniczył ks. Krzysztof Ruciński – wikariusz z parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, a kazanie wygłosił ks. Jacek Kędzierski – dyrektor Katolickiego Radia Ciechanów. Obraz św. Wojciecha – pędzla ciechanowskiego plastyka Marka Zalewskiego – przekazał proboszczowi ks. kanonikowi Krzysztofowi Kozłowskiemu obecny rektor PWSZ doc. dr Leszek Zygner, a poświęcił dziekan dekanatu ciechanowskiego zachodniego ks. prałat Eugeniusz Graczyk.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=RKVgjnbIoRo&feature=player_detailpage’]

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=GSwMhuQDZMw&feature=player_detailpage’]

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=uQ8DzbqSQY0&feature=player_detailpage’]

Po mszy św. odbyła się procesja wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem i relikwiami św. Wojciecha, a na terenie ofiarowanym PWSZ – piknik.

a