Rada Powiatu Ciechanowskiego: koalicja bije opozycję

PSL – 9 mandatów, PiS – 6 – dotychczasowa koalicja w Radzie Powiatu powiększyła swą przewagę. 3 mandaty przypadły KWW Waldemara Wardzińskiego, 2 – CBUW, a 1 – SLD – Lewica Razem.

Mandaty radnych zdobyli:

PSL: Sławomir Morawski, Edward Chrostek, Wiesława Gąsiorowska, Łukasz Lewandowski, Wojciech Rykowski, Łukasz Kapczyński, Waldemar Godlewski, Janusz Kowalski, Mieczysław Leszczyński.

PIS: Andrzej Pawłowski, Włodzimierz Fetliński, Marek Milewski, Zbigniew Gutowski, Anna Żebrowska, Anna Cicholska.

KWW WW: Adam Krzemiński, Waldemar Wardziński, Ewa Gładysz

CBUW: Stanisław Kęsik, Wiesław Balcerzak.

SLD Lewica Razem: Marcin Stryczyński