Rada Powiatu Ciechanowskiego przeciwko tzw. “Piątce dla zwierząt”.

Na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego radni z klubów Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Ciechanowskiego Bezpartyjnego Ugrupowania Wyborczego w Radzie Powiatu Ciechanowskiego przyjęli stanowisko ws. zdecydowanego sprzeciwu dla proponowanego kształtu ustawy nazywanej „Piątką dla zwierząt”.

Na sesji, którą zwołano na wniosek Zarządu Powiatu, nie byli obecni radni z klubów Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. Za przyjęciem stanowiska głosowało 11 radnych z PSL i CBUW.

–  „To projekt ustawy, który w obecnym kształcie jest dokumentem szkodliwym dla rolnictwa.

Rolnicy z terenu Powiatu, powinni mieć jasną informację, jakie jest stanowisko radnych, w tej ważnej dla nich kwestii. Pamiętajmy, że na terenie Powiatu Ciechanowskiego funkcjonuje blisko 6 tys. gospodarstw rolnych, za tymi liczbami stoją tysiące ludzi, dla których to są jedyne źródła utrzymania dla nich i dla ich rodzin, a które w konsekwencji nieprzemyślanych zapisów ustawy mogą stracić to, na co pracowały pokolenia.

Zakaz eksportu mięsa z uboju rytualnego zmniejszy wg. wstępnych szacunków produkcję mięsną o ok. 40% i spowoduje likwidację ok 350 tys. gospodarstw w skali kraju, a ile w samym powiecie ciechanowskim?

Niejasne  zapisy dotyczące wchodzenia organizacji proekologicznych na prywatne posesje i umożliwienie  de facto kradzieży prywatnej własności obywateli jakimi są zwierzęta, uderzą w podstawowe swobody obywatelskie i będą doskonałym polem do nadużyć.

Zapowiedź jakiś odszkodowań, świadczy o braku elementarnej wiedzy nt. długotrwałych skutków zakazu eksportu.

Przepisy UE nie pozwalają na rekompensowanie ze środków publicznych utraconych zysków z okresów przyszłych, co najwyżej można ustalić ew. jakąś jednorazową zapomogę dla rolników w odniesieniu do ilości sztuk w gospodarstwach w dniu wejścia w życie ustawy.

A co z producentami i dostawcami surowców do pasz?

W konsekwencji wejścia w życie ustawy, hodowla bydła mięsnego i drobiu ulegnie załamaniu i pociągnie za sobą producentów zbóż, w tym kukurydzy, pasz i zakłady przetwórstwa mięsa.

W naszej ocenie, żadne rekompensaty, szczególnie w czasie upadku gospodarstw spowodowanych pandemią COVID-19, nie są możliwe do wprowadzenia i uratowania rolnictwa.

W związku z powyższym uważam, że jako Radni Powiatu, na terenie którego szereg gospodarstw może przestać istnieć, a tym samym stracić środki na funkcjonowanie, powinniśmy zająć jednoznaczne stanowisko, stanowisko przeciwne ustawie w obecnej formie” – uzasadniała wniosek starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak.

Red.

Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie