Rada Powiatu Ciechanowskiego: wiceprzewodniczące do odwołania

Są wnioski o odwołanie wiceprzewodniczących Rady Powiatu Ciechanowskiego: Zenony Babicz i Jolanty Teklińskiej. Ich odwołania chcą radni z klubów PiS i PSL. Wnioski będą głosowane podczas najbliższej sesji Rady Powiatu, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek – 23 stycznia.

Wnioski o odwołanie obu wiceprzewodniczących podpisali radni klubu PSL: Sławomir Morawski (przewodniczący Rady), Wojciech Rykowski (członek Zarządu Powiatu) i radni klubu PiS: Barbara Kornatowska, Zbigniew Gutowski, Grzegorz Liszewski i Tadeusz Wieczorek (członek Zarządu Powiatu). Wnioskodawcy powołują się na przepisy ustawy o samorządzie o samorządzie powiatowym, według których radny ma obowiązek brać udział w pracach organu, do którego został wybrany. W uzasadnieniu tego wprost nie napisano, ale chodzi o nie wzięcie przez obie panie wiceprzewodniczące udziału w niedawnym głosowaniu wniosku nad odwołaniem ze stanowiska dotychczasowego starosty Joanny Potockiej-Rak.

Nie wiadomo jeszcze czyje kandydatury zostaną zgłoszone jeśli odwołanie Zenony Babicz (klub radnych CBUW) i Jolanty Teklińskiej (klub radnych WiR, wcześniej PSL) dojdzie do skutku. Można tylko przypuszczać, że będą to radni z PiS i PSL.

Poniedziałkowa sesja Rady Powiatu rozpocznie się o godz. 13.

red