Radny ratuje ciechanowskie żaby

Radny miejski Artur Sobotko, który na jednej poprzednich sesji Rady Miasta Ciechanowa interpelował w sprawie płazów masowo ginących, w drodze na miejsca godów, pod kołami samochodów, wziął sprawę we własne ręce.

W ostatnią sobotę w parku im. Marii Konopnickiej zainstalował ok. 150 m barierę, która uniemożliwia żabom wchodzenie na jezdnię. Żaby muszą wędrować wzdłuż zapory i wtedy wpadają do trzech wiader wkopanych przy niej. Radny co najmniej dwa razy dziennie sprawdza wiadra i przenosi żaby na drugą stronę ulicy. Do tej pory przeniósł już kilkaset żab i ropuch.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=08ST2ylMfjo’]

a