Radny Rząsiński

Radny Michał Rząsiński złożył ślubowanie podczas ostatniej, czwartkowej, sesji Rady Miasta Ciechanów.

Rząsiński, startujący z własnego komitetu wyborczego, wygrał niedawne wybory uzupełniające w okręgu nr 8.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=GjCWI8eALH4′]