Radny Stryczyński w klubie PO?

Na ostatniej sesji Rady Powiatu ogłoszono powstanie klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Czy przystąpi do niego także radny, wybrany z listy Ziemi Ciechanowskiej, były wieloletni prezydent miasta Marcin Stryczyński?

Mówi Marcin Stryczyński.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=KXNDgGr2uMs’]

 Ponieważ klub może liczyć co najmniej czterech radnych, stało się to możliwe dzięki dołączeniu do trzech radnych PO Adama Krzemińskiego, Wojciecha Niestępskiego i Eugeniusza Sadowskiego radnego Adama Dejnakowskiego, wybranego z listy Ziemi Ciechanowskiej.

Od redakcji: w wypowiedzi radnego Stryczyńskiego chodzi oczywiście o radnego Dejnakowskiego, a nie o radnego miejskiego Adama Stępkowskiego.

msz