Remont zabytkowego kościoła w Opinogórze

Trwa remont zewnętrznej elewacji XIX-wiecznego kościoła parafialnego w Opinogórze Górnej. Połowę kosztów pokryje ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego, połowę – parafianie.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=vAPLU5gceRw’]

Wyremontowane zostaną także schody główne. Koszt inwestycji – 260 tys. zł. W planach jest także odnowienie zabytkowych grobów na parafialnym cmentarzu. Spoczywają w nich osoby związane z rodziną Krasińskich, w tym m.in. towarzysze broni gen. Wincentego Krasińskiego z wojen napoleońskich, a także opiekunka i nauczyciel jego syna – Wieszcza Zygmunta.