RIT zatwierdzony

Zakończyły się prace nad kształtem Regionalnego Instrumentu Terytorialnego dla Subregionu Ciechanowskiego.

Zatwierdzony przez zarząd województwa plan inwestycyjny obejmuje m.in.: budowę w Ciechanowie drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego, budowę ciągów pieszo-rowerowych, termomodernizację budynków komunalnych i użyteczności publicznej, przebudowę infrastruktury drogowej.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=p4JOQ1ZCy9s’]