“Rola diagnozy w działaniach prospołecznych”

Konferencję pod tym tytułem zorganizował  Zakład Doskonalenia Zawodowego we współpracy  ze Starostwami Powiatowymi w Ciechanowie i Płońsku oraz Urzędem Gminy w Grudusku.
Konferencja odbyła się w ciechanowskim Starostwie Powiatowym. Ciechtivi.pl rozmawiała z  prelegentami biorącymi udział w konferencji.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=gxzsPNi6GOM’]

a