Rolnicy oszacujcie straty w uprawach

W miniony weekend nad powiatem ciechanowskim przeszły gwałtowne burze. Wójt gminy Ciechanów informuje, że rolnicy z terenu gminy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach.

-W związku z wystąpieniem dnia 10 lipca 2020 r. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci gradu i deszczu nawalnego – Wójt Gminy Ciechanów informuje, że  można składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych w/w zjawiskiem. Wniosek winien zawierać informację na temat wszystkich upraw prowadzonych w gospodarstwie rolnym zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych przez ARiMR – czytamy na stronie internetowej Urzędu Gminy Ciechanów. – Do wniosku należy również załączyć informację o posiadanych zwierzętach gospodarskich z podziałem na gatunki i grupy wiekowe (np. kserokopia paszportu, wyciąg zgodności zwierząt z ARiMR, kserokopia księgi stada).

Wnioski o oszacowanie szkód można składać w Urzędzie Gminy Ciechanów do 23 lipca. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 23 672 26 46 wew. 114.

Fot. Marek Szyperski