Romanowski koordynatorem żywnościowego wsparcia

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski, poseł z okręgu nr 16 (płocko-ciechanowskiego) koordynatorem wsparcia żywnościowego dla obywateli Ukrainy.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, rozmawiał 8 marca  z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Romanem Leszczenko. W spotkaniu uczestniczył sekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski.

Wicepremier Kowalczyk powiedział m.in.: – W imieniu własnym oraz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wyrażam solidarność z narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego, niepodległego państwa. Podkreślił podziw dla determinacji i odwagi narodu ukraińskiego, odpierającego rosyjską agresję. Złożył wyrazy współczucia z powodu strat poniesionych przez Ukrainę podczas działań wojennych.

Wicepremier zapewnił o gotowości do udzielania stronie ukraińskiej wsparcia w tych ciężkich chwilach, w tym żywnościowej pomocy humanitarnej.  Poinformował, że różnorodna pomoc dla Ukrainy, w tym humanitarna, już jest przez Polskę organizowana. Podkreślił, że ułatwieniem dla dostaw żywności z Polski na Ukrainę byłoby też potwierdzenie przez Ukrainę nieobowiązywania restrykcji przywozowych w ramach pomocy humanitarnej.

Minister Roman Leszczenko podziękował w imieniu własnym i prezydenta Ukrainy za życzliwość oraz wszelką pomoc udzielaną przez Polskę obywatelom Ukrainy. Poinformował także o sytuacji na Ukrainie w zakresie zaopatrzenia w żywność i środki do produkcji rolnej.

Ministrowie uzgodnili założenia współpracy na najbliższy czas oraz wskazali swoich przedstawicieli do koordynacji dalszego wsparcia żywnościowego dla obywateli Ukrainy. Koordynację po stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wicepremier Kowalczyk powierzył sekretarzowi stanu Rafałowi Romanowskiemu.

fot. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Od lewej: Rafał Romanowski, Henryk Kowalczyk