Romanowski nowym zastępcą komendanta powiatowego policji w Ciechanowie

Komendant wojewódzki policji od 1 września powierzył obowiązki zastępcy komendanta powiatowego policji w Ciechanowie nadkom. Radosławowi Romanowskiemu.

Nadkom. Romanowski, który do wtorku był zastępcą komendanta miejskiego policji w Płocku, w komendzie ciechanowskiej będzie nadzorował pion prewencji i ruchu drogowego.

Nowy zastępca ma 46 lat, w policji służy od 1994 r. Pracował m.in. w Komendach Wojewódzkich Policji w Ciechanowie i Radomiu. Zanim objął stanowisko zastępcy komendanta w KMP Płock – był zastępcą komendanta w KPP Gostynin, a wcześniej piastował to samo stanowisko w KPP Przasnysz.

Nadkom. Radosław Romanowski jest krewnym radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Rafała Romanowskiego (PiS), byłego wiceministra rolnictwa, obecnie pełnomocnika ds. rolno-spożywczych w ministerstwie aktywów państwowych.

Przypomnijmy, że stanowisko zastępcy komendanta powiatowego policji w Ciechanowie wakowało od chwili, gdy zajmujący je mł. insp. Zbigniew Andres został pełniącym obowiązki komendanta powiatowego pod odejściu na emeryturę insp. Grzegorza Grabowskiego.

Red

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Płocku/Pożegnanie nadkom. Radosława Romanowskiego – z prawej.