Rondo w Gąsocinie dla honorowych krwiodawców

Mieszkańcy zdecydują czy rondo w Gąsocinie otrzyma imię: „Honorowych Dawców Krwi PCK” – zdecydowali radni na dzisiejszej (poniedziałek, 30 września) XV sesji Rady Gminy Sońsk.

Radni przyjęli uchwałę w w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sońsk w sprawie nadania imienia „Honorowych Dawców Krwi PCK” dla ronda w miejscowości Gąsocin, gm. Sońsk u zbiegu ulic: Ciechanowskiej, Płońskiej, Nasielskiej.

Radni przyjęli także inne uchwały: w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sońsk na rok 2019, w sprawie zmiany Statutu Gminy Sońsk, w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzania Wójtowi Gminy Sońsk Uprawnienia do stanowienia ich wysokości, zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości opłat pobieranych za korzystanie z pomieszczeń w obiektach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sońsk: przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych.

Fot. FB UG Sońsk