ROZPOCZĄŁ SIĘ REMONT KWIATOWEJ W CIECHANOWIE

 – Rozpoczęły się prace na ul. Kwiatowej w ramach wspólnej inwestycji powiatu i miasta. Remont jest możliwy dzięki porozumieniu pomiędzy prezydentem i starostą oraz pozyskaniu środków zewnętrznych – informuje rzecznik Urzędu Miasta Ciechanów Renata Jeziółkowska. – Inwestycja rozpoczęła się od budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy istniejących przyłączy gazowych oraz prac energetycznych. W ramach robót przygotowawczych drogowcy sfrezowali nawierzchnię.

Na wykonanie inwestycji pozyskano 1 597 658,09 zł w ramach rządowego „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Przyznana kwota stanowi połowę wartości inwestycji.