Rozpoczęła się termomodernizacja ciechanowskich “Bloków”

Rozpoczęła się termomodernizacja 7 budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”. Miasto pozyskało na ten cel 4,6 mln zł środków unijnych. Do końca 2020 r. odnowionych zostanie pięć budynków przy ul. Sienkiewicza i dwa przy ul. 17 Stycznia – informuje rzecznik Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska.

Inwestycja na osiedlu „Bloki” obejmuje budynki nr 17/19, 35, 38/40, 53/55 oraz 57/59 przy ul. Sienkiewicza i bloki nr 23 i 25 przy ul. 17 Stycznia, objęte gminną ewidencją zabytków. Zaplanowane działania termomodernizacyjne wynikają z przeprowadzonych audytów energetycznych i obejmują części wspólne budynków. Projekt zakłada zwiększenie efektywności energetycznej termomodernizowanych budynków o co najmniej 45%.

Wyremontowane zostaną ściany, stropy, dachy, fundamenty, stolarka okienna i drzwiowa. Prace obejmą także wejścia do budynków i klatki schodowe. Zmodernizowane zostanie oświetlenie. Zadanie przyczyni się do zmniejszenia degradacji części wspólnych budynków i poprawy wizerunku części podobszaru rewitalizacji. Pojawią się także ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, ludzi starszych, i wózków dziecięcych.

W marcu br. miasto podpisało umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu, firmą Ciechbud Sp. z o.o. Przedsięwzięcia realizowane są w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót opracował dokumentację projektową i konserwatorską oraz uzyskał pozwolenie na budowę w 5 blokach. Wkrótce pozyskane zostaną pozwolenia dla pozostałych 2 bloków.

– Zabudowania na osiedlu „Bloki” to przede wszystkim domy mieszkalne, z których część jest w niezadawalającym stanie technicznym. Dlatego ubiegaliśmy się o dofinansowanie zewnętrzne na remont budynków, których 100% właścicielem jest miasto. Dzięki realizacji inwestycji poprawi się jakość życia mieszkańców, ale też estetyka przestrzeni publicznej. Nie bez znaczenia jest także historyczny walor tych zabudowań. Budynki na osiedlu „Bloki” są nieodłącznym elementem charakterystycznej tkanki architektonicznej miasta – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Na osiedlu „Bloki” w zasobach komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych znajduje się około 100 jednopiętrowych budynków, które są unikatowe w skali kraju i Europy Środkowej, chronione w MPZP. Zostały wybudowane w latach 1940-1942 przez administrację niemiecką i miały dostosować Ciechanów do pełnienia funkcji stolicy rejencyjnej. Wszystkie budynki ujęte w aktualnej inwestycji są w znacznym stopniu zużyte i zniszczone. Łącznie znajduje się w nich 60 lokali zamieszkałych przez 150 osób.

-W przypadku pojawienia się możliwości uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej, miasto będzie ubiegać się o środki finansowe na modernizację kolejnych budynków wielorodzinnych znajdujących się w tej części Ciechanowa – informuje Paulina Rybczyńska.

Fot. UM Ciechanów