Ruszają wypłaty tegorocznych trzynastek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca już pierwsze trzynaste emerytury. Nie trzeba składać żadnego wniosku.

“Dodatkowe roczne świadczenia będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2021 r. będzie to 1250,88 zł brutto” – wskazuje prof. Gertruda Uścińska. Większość osób otrzyma trzynaste świadczenie wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. “Z otrzymanej kwoty nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje” – dodaje profesor.

Wypłata nawet przed Świętami Wielkanocnymi

Wypłaty „trzynastek” są realizowane na ogólnych zasadach przyjętych do wypłaty świadczeń. “W tej sytuacji, gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy w Polsce np. dla terminu  płatności „05” w kwietniu wypłaty świadczeń będą realizowane do 2 kwietnia włącznie. Oznacza to, że większa część osób otrzyma trzynastkę jeszcze przed świętami Wielkanocnymi” – mówi szefowa ZUS.

Dodatkowe świadczenia otrzymają osoby pobierające m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Tysiące wypłat w regionie

Płocki oddział, obsługujący klientów w północnej części województwa mazowieckiego, przekaże dodatkowe świadczenia ponad 184 tys. osób. Z kolei radomski oddział wypłaci w południowej części regionu ponad 149 tys. trzynastek, a siedlecki (wschodnia część) – ponad 102 tys. Trzynaste świadczenie będzie przysługiwało osobom, którym prawo do emerytury lub renty zostało ustalone do 31 marca 2021 r.

Piotr Olewiński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego