Ruszyła Legia Akademicka z udziałem instruktorów 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

W maju w uczelniach wyższych ruszył program Legii Akademickiej. W jego ramach 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej jest jednostką patronacką dla Państwowej Uczelni Zawodowej z Ciechanowa oraz Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego z Siedlec.

– Zajęcia w ramach programu odbywają się m.in. w Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie. Bierze w nich udział 31 studentów z 5 różnych uczelni wyższych. Zajęcia z zakresu taktyki, regulaminów, medycyny pola walki oraz szkolenia bojowego prowadzą z nimi instruktorzy 5 Mazowieckiej Brygady Oborny Terytorialnej oraz podchorążowie odbywający praktyki u mazowieckich terytorialsów. Programowe wykłady oraz zajęcia praktyczne na uczelni potrwają do końca maja.

Program Legii Akademickiej opracowany został w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Składa się z modułu podstawowego oraz podoficerskiego. Zajęcia prowadzi zarówno kadra uczelni jak i instruktorzy jednostki patronackiej. Zajęcia odbywają się w formie wykładów i pokazów jak również powstało kilkanaście kursów umieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.

Aneta Szczepaniak, rzecznik 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

Fot. DWOT