Ruszyło głosowanie na Budżet Obywatelski na Mazowszu

7 projektów z regionu ciechanowskiego zakwalifikowało się do głosowania w BOM. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Ciechanowie, interaktywna biblioteka czy zatoczki autobusowe w miejscowości Gładczyn – to tylko niektóre z nich. Każdy może wybrać najciekawszy projekt. Głosowanie na bom.mazovia.pl trwa do 16 listopada.

Do pierwszego w historii regionu Budżetu Obywatelskiego Mazowsza zgłoszono aż 231 projektów. Ich łączna wartość to ponad 92 mln zł. subregionu ciechanowskiego wpłynęło 12 propozycji. Ostatecznie ocenę formalną i merytoryczną przeszło 107 projektów, z czego 7 z subregionu ciechanowskiego i 26 projektów z puli ogólnowojewódzkiej.

Budżet obywatelski daje mieszkańcom możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną przeznaczone środki z budżetu Mazowsza. To indywidualny wkład Mazowszan w rozwój województwa podkreśla marszałek Adam Struzik i dodaje:– Budżet Obywatelski Mazowsza aktywizuje i integruje, a także daje nam swobodę w wyborze najważniejszych dla nas przedsięwzięć. Zachęcam do współdecydowania o tym, co będzie realizowane w regionie i głosowania w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. Sprawmy, by wszystkim żyło się lepiej, a Mazowsze rozwijało się i piękniało.

Jak oddać głos w Budżecie Obywatelskim Mazowsza?

To, które projekty zostaną zrealizowane, zależy od mieszkańców Mazowsza. Głosowanie trwa do 16 listopada br. Każdy mieszkaniec Mazowsza może oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. System nie daje możliwości głosowania „na raty” dlatego ważne jest, by głosy na oba projekty oddać za jednym razem! W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować będzie można za pośrednictwem platformy internetowej www.bom.mazovia.plPo dokonaniu wyboru, głosujący zostanie poproszony o wpisanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania oraz podanie numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany kod weryfikacyjny. Osoby nieposiadające telefonów lub komputerów będą mogły oddać głos w siedzibie urzędu i w jego delegaturach, po wcześniejszym umówieniu się. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w 2021 r.

Co daje udział w głosowaniu?

Oddając swój głos, kształtujesz swoje najbliższe otoczenie, określasz potrzeby i wskazujesz, co dla Ciebie jest szczególnie ważne. Współdecydujesz również, na co zostaną przeznaczone środki w Twoim regionie, przyczyniając się do poprawienia funkcjonowania nie tylko Twojej dzielnicy, gminy czy miasta, ale i całego województwa. Informacje na temat zgłoszonych projektów znajdziesz na stronie internetowej bom.mazovia.pl.

Jak podkreśla Sara Michalska, zastępca dyrektora departamentu organizacji ds. organizacyjnych w urzędzie marszałkowskim województwa mazowieckiego, pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pokazała, jak zróżnicowane są potrzeby mieszkańców województwa i jak wiele ciekawych projektów przeszło do etapu głosowania. – Każdy głos jest ważny! Jesteśmy bardzo zadowoleni z zaangażowania autorów projektów w promocję swoich pomysłów. Są zdeterminowani i kreatywni. Trzymamy kciuki za każdy projekt. Głos oddajemy mieszkańcom województwa mazowieckiego – dodaje Sara Michalska. Samorząd województwa mazowieckiego na realizację inwestycji wybranych przez mieszkańców Mazowsza przeznaczył aż 25 mln zł.

Pełna lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w subregionie ciechanowskim w puli podregionalnej:

·         Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez budowę chodnika w miejscowości Nowe Naruszewo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571;

·         Edukacja fundamentem dbałości o bezpieczeństwo publiczne – doskonalenie techniki jazdy dla osób od 18 roku życia;

·         Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie;

·       Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – budowa miejsc postojowych;

·         „Bezpieczne Zebry”, czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa;

·         Interaktywna biblioteka;

·         Budowa zatoczek autobusowych w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi W618.

 Pełną listę projektów zakwalifikowanych do głosowania można znaleźć na stronie internetowej: