Rycerze Jana Pawła II w Ciechanowie

Jest siódma w diecezji płockiej, a drugą (po glinojeckiej) w powiecie ciechanowskim. W parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie powstała Chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.

Uroczystość ślubowania nowych siedmiu rycerzy miała miejsce w ostatnią niedzielę podczas mszy św. w parafialnym kościele pw. św. Jana Pawła II.

Zakon Rycerzy Jana Pawła II to katolickie stowarzyszenie zrzeszające mężczyzn. Pierwsza chorągiew w Polsce powstała w 2011 r. W diecezji płockiej chorągwie działają także m.in. w Płocku, Pułtusku i Smardzewie.

Więcej tutaj: https://rycerzejp2.com.pl/

Fot. Andrzej Bayer