Rządowe wsparcie dla czytelnictwa w szkołach powiatu ciechanowskiego

Pięć szkół podstawowych z powiatu ciechanowskiego (cztery publiczne i jedna prywatna) dostały rządowe dofinansowanie z Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Pieniądze trafią do: Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ciechanowie – 4 tys. 320 zł; Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Grudusku – 12 tys. zł; Szkoły Podstawowej im. Ignacego Mościckiego w Humięcinie, gm. Grudusk – 3 tys. zł; Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej –  12 tys. zł; Szkoły Podstawowej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie – 12 tys. zł.

Jak czytamy na www.gov.pl: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy”.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że: “Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację programu dla województwa mazowieckiego w roku 2021 wynosi: 2 859 692 zł. W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” do Kuratorium Oświaty w Warszawie wpłynęły łącznie 862 wnioski szkół na kwotę 4 884 114,40 zł. Wsparcie finansowe w ramach programu otrzymały 143 organy prowadzące dla 530 szkół na łączną kwotę 2 858 714,40 zł. Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 proc. kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa”.

red

Fot. gov.pl