Rządowe wsparcie dla powiatu ciechanowskiego

Ponad 3,2 mln zł dofinansowania z z Rządowego Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne” dla powiatu ciechanowskiego na budowę Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej.

– Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu powstanie pierwsza w powiecie ciechanowskim Placówka zajmująca się opieką wytchnieniową – czyli zapewnieniem opieki czasowej dla osób chorych i niepełnosprawnych wymagających opieki ciągłej, a tym samym stworzymy ich opiekunom możliwość i warunki odpoczynku od codziennej często całodobowej opieki nad najbliższymi – informuje starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak. – To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego.

– Kompleks przewidziany jest dla 20 dorosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w tym dla: 14 osób na pobyt dzienny i 6 osób na pobyt całodobowy). Budynek Centrum, jak również jego otoczenie, będą przystosowane do poruszania się osób o rożnym stopniu niepełnosprawności, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Teren Centrum opiekuńczo – mieszkalnego będzie ogrodzony i oświetlony. Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przewidziane jest w formie ogrodu przeznaczonego do rekreacji i odpoczynku wśród zieleni z obiektami małej architektury. Przy budynku utworzone zostaną miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami – czytamy na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 4,6 mln zł. Pozostałe fundusze zostaną zabezpieczone w budżecie powiatu.

Red

Fot. FB Joanna Potocka-Rak