Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: ponad 1,1 mld zł wsparcia dla mazowieckich samorządów

Dwie gminy z powiatu ciechanowskiego otrzymają dofinansowanie z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Regimin – 3,5 mln zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Grzybowie, a gmina Grudusk – 1 mln zł na przebudowę drogi gminnej Grudusk – Purzyce Trojany.

Łącznie do subregionu ciechanowskie z Funduszu trafi 16 mln zł. Mówiły o tym w Ciechanowie poseł PiS Anna Cicholska i kierownik ciechanowskiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Anna Żebrowska.

Tymczasem premier ogłosił drugi nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jednostka samorządu terytorialnego może złożyć maksymalnie 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje. Wnioski należy składać przez elektroniczną skrzynkę podawczą do wojewody, w terminie od 10 grudnia do 28 grudnia 2020 r.

red

Fot. Marek Szyperski