Są pieniądze dla asystentów rodziny

Dofinansowanie do pracy asystentów rodziny otrzymają wszystkie samorządy z powiatu ciechanowskiego. Wsparcie obejmie w powiecie łącznie – 11 asystentów.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg rozstrzygnęła program „Asystent rodziny na rok 2022”. Na jego realizację zabezpieczono kwotę do 10 mln złotych.

W powiecie ciechanowskim największe wsparcie (na trzech asystentów) – 9 tys. zł otrzyma miasto Ciechanów. Pozostałe gminy zgłosiły po jednym asystencie i otrzymają: gminy Ciechanów, Glinojeck, Ojrzeń, Regimin i Gołymin – Ośrodek – po 3 tys. zł (cały etat); Grudusk – 1 tys. 140 zł (0,38 etatu); Opinogóra Górna – 750 zł (0,25 etatu) i Sońsk – 1,5 tys. zł (0,5 etatu).

– Asystent rodziny to osoba, która towarzyszy rodzinie, szczególnie rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań jej trudnej sytuacji życiowej. Pomaga i wspiera w pokonywaniu trudności tak, aby rodzina w przyszłości potrafiła samodzielnie poradzić sobie z różnymi problemami. Asystent pracuje również z rodzinami dzieci niepełnosprawnych i kobietami w ciąży w ramach ustawy „Za życiem” – czytamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej Wicko.

Red

Fot. gov.pl