Są pieniądze na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

1 czerwca rozpoczął się nabór wniosków na tworzenie zadrzewień śródpolnych w ramach PROW 2014–2020. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski w formie papierowej lub elektronicznej do 1 sierpnia br.

Zasady przyznawania wsparcia: wsparcie jest przyznawane rolnikom oraz jednostkom samorządu terytorialnego na zakładanie zadrzewień o powierzchni 0,1–0,5 ha i szerokości nie większej niż 20 m. Zadrzewienia takie są możliwe do wprowadzenia na gruntach ornych. W składzie gatunkowym nasadzeń są preferowane gatunki liściaste (co najmniej 90 proc. udziału). Pomoc na założenie zadrzewienia, w zależności od nachylenia terenu, wynosi od 10 892 do 13 664 zł/ha. Dodatkowo jest przyznawane wsparcie na ochronę drzew i krzewów przed zniszczeniami od zwierzyny. Zadrzewienia założone w ramach PROW 2014–2020 będą uprawnione do płatności bezpośrednich.

Szczegóły są dostępne na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-zalesianie-i-tworzenie-terenow-zalesionych2