Sąd oficjalnie otwarty

Jest tu 10 sal rozpraw, pokoje dla świadków, specjalny pokój do przesłuchiwania dzieci, a przede wszystkim warto podkreślić, że wreszcie znalazły się cywilizowane warunki dla wydziału ksiąg wieczystych.

W czwartek 14 kwietnia w Ciechanowie po pięciu latach budowy otwarto oficjalnie przebudowany i rozbudowany gmach Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej. Honorowym gościem otwarcia był wiceminister sprawiedliwości Stanisław Chmielewski. Poświęcenia gmachu dokonał ks. infułat Ludomir Kokosiński.

 [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=epMbdaChyUw’]

Uroczystość zgromadziła wielu gości, a wśród nich m.in.: posłów Roberta Kołakowskiego i Mirosława Koźlakiewicza, prezydenta Ciechanowa Waldemara Wardzińskiego, starostę ciechanowskiego Sławomira Morawskiego, komendanta powiatowego policji Krzysztofa Matusiaka, prokuratorów: okręgowego Waldemara Osowieckiego i rejonowego – Tomasza Bulca, licznych przedstawicieli środowisk sędziowskich i adwokackich.

msz

realizacja i montaż: Jerzy Wierzbicki