Samorząd Mazowsza – strażakom ochotnikom

Sześć gmin z powiatu ciechanowskiego otrzyma dofinansowanie z budżetu samorządu Mazowsza na modernizację i remont strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych. Na łączną kwotę ponad 160 tys. zł.

Po 30 tys. zł dostaną gminy: Gołymin – Ośrodek (na remont strażnicy w Nasierowie Górnym), Grudusk (ma modernizację strażnicy w Przywilczu), Sońsk (na modernizację strażnicy w Sarnowej Górze). 29,5 tys. zł otrzyma gmina Regimin na remont strażnicy w Zeńboku, 29 tys. zł – gmina Ojrzeń na modernizację strażnicy w stolicy gminy, a 20 tys. zł – gmina Opinogóra Górna na modernizację strażnicy w Łagunach.

W sumie w subregionie ciechanowskim (powiaty: ciechanowski, płoński, mławski, pułtuski i żuromiński) wsparcie otrzyma 29 strażnic.  Na ich remonty lub modernizacje samorząd województwa przeznaczył blisko 760 tys. zł.

red

Fot. Fb Marioli Kołakowskiej/Strażacy z Zeńboka, razem z wójt gminy Regimin Mariolą Kołakowską, przed swoją strażnicą.