Prawie 4,7 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego w subregionie ciechanowskim na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W powiecie ciechanowskim fundusze przyznano powiatowi oraz gminom: Ciechanów, Glinojeck, Gołymin, Opinogóra, Regimin i Sońsk.drogi dojazdowe do gruntów rolnych

W powiecie ciechanowskim dofinansowane zostaną: przebudowa drogi powiatowej nr 2421W  Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów – 280 tys. zł oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1212W Wróblewo-Pajewo-Gołymin-Ośrodek – 250 tys. zł.

Gmina Ciechanów: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rutki Borki – Rutki Głowice – 115 tys. zł; gmina Glinojeck: przebudowa drogi gminnej w Śródborzu – 156 tys. zł; gmina Gołymin –  przebudowa drogi gminnej nr 120405W w Nowym Gołyminie – 95 tys. zł; gmina Opinogóra – przebudowa drogi gminnej w Pomorzu – 115 tys. zł; gmina Regimin – przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w Lipie – 45 tys. zł; gmina Sońsk – przebudowa drogi gminnej nr 120910W Niesłuchy – Ciemniewko – 80 tys. zł.

Fot. Marek Szyperski