Samorządowcy odebrali promesy na wsparcie tzw. miejscowości popegeerowskich

1,3 mln zł otrzymają cztery gminy z powiatu ciechanowskiego z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Na całym Mazowszu wsparcie trafi do 33 gminy na łączną kwotę ponad 19 mln zł.

Promesy samorządowcom wręczył w Ciechanowie wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, któremu towarzyszyła poseł PiS Anna Cicholska.

Gmina Sońsk otrzyma 300 tys. zł na przebudowę dróg gminnych w Ślubowie – będzie to modernizacja dróg poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 2,6 km. Wartość inwestycji – 400 tys. zł.

Gmina Grudusk dostanie 400 tys. zł na przebudowę drogi wewnętrznej. (zmiana nawierzchni) wraz z montażem czterech lamp solarnych i przebudową sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla popegeerowskiego w Grudusku. Wartość inwestycji – 570 tys. zł.

W gminie Gołymin wykonana zostanie przebudowa drogi gminnej w Nasierowie Dolnym na odcinku ok. 800 m, Polegać będzie na przebudowie ciągu drogowego, budowie chodnika z kostki brukowej na odcinku ok. 400 m, zjazdów, montażu „elementów uspokojenia ruchu”, przebudowie linii energetycznej). Dofinansowanie – 300 tys. zł. Wartość inwestycji – 700 tys. zł.

I wreszcie gmina Regimin, która otrzymała dofinansowanie w kwocie 300 tys. zł na wartą 380 tys. zł budowę w Jarlutach Dużych placu zabaw z siłownią zewnętrzną i strefą relaksu o pow. ok. 350 m2, ogrodzonego i oświetlonego.

Red

Fot. Marek Szyperski