Samorządowcy pół roku dłużej

Sejm przyjął dzisiaj (czwartek 29 kwietnia) ustawę o „ przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego do dnia 30 kwietnia 2024 r. oraz o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy”.

W głosowaniu wzięło udział 441 posłów. 231 zagłosowało „za”, 209 – „przeciw”, od głosu wstrzymała się 1 osoba, 19 posłów było nieobecnych. Z okręgu wyborczego nr 16 – płocko-ciechanowskiego: „za” głosowali posłowie z klubu Prawa i Sprawiedliwości; „przeciw” opowiedzieli się posłowie z: Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Koalicji Polskiej.

Na ustawą głosował będzie teraz Senat. Jeśli wniesie jakieś poprawki – trafi ona z powrotem do Sejmu. Ten będzie mógł je przyjąć lub odrzucić. Finał nastąpi na biurku prezydenta RP, który będzie mógł ją podpisać, zawetować lub skierowac do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny.

red