Samorządowcy Powstańcom Listopadowym

Starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak, wicestarosta Stanisław Kęsik i dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki Anna Smolińska oddali hołd powstańcom z Powstania Listopadowego.

– Przez 10 miesięcy 140 tys. ludzi prowadziło walkę z największą potęgą militarną Europy. Rozpoczęte w listopadową noc powstanie, było największym wysiłkiem zbrojnym w polskich walkach wyzwoleńczych XIX wieku. W 190. rocznicę wydarzeń, złożyliśmy kwiaty pod tablicą pamiątkową – komentowała pani starosta.

Red

Fot. FB Joanna Potocka-Rak