Samorządowcy z powiatu ciechanowskiego pożegnali nadbrygadiera Nowosielskiego

W Starostwie Powiatowym w Ciechanowie odbyło się spotkanie samorządowców z odchodzącym na emeryturę nadbryg. Jarosławem Nowosielskim – pochodzącym z Ciechanowa, mazowieckim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

– Ostatnie trzy lata, to okres wielu zadań i inwestycji zrealizowanych w KP PSP w Ciechanowie oraz Jednostkach OSP z terenu całego Powiatu Ciechanowskiego. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Nadbrygadier Jarosław Nowosielski, dziękując za współpracę w związku z przejściem na emeryturę, podkreślał zarówno zakres zadań zrealizowanych na terenie Powiatu Ciechanowskiego oraz bardzo dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym i Samorządami Gminnymi Powiatu Ciechanowskiego. Nie mogło zabraknąć podziękowań ze strony przedstawicieli samorządów – komentowała w mediach społecznościowych starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak. – Bardzo dobrze wyposażone i przygotowane Jednostki zarówno KP PSP jak i OSP, pozwoliły na podejmowanie szeregu działań, inicjatyw i niesienia skutecznej pomocy w najtrudniejszym czasie – wystąpienia ognisk ASF, pandemii, a teraz wojny za naszą wschodnią granicą. To ogromna zasługa także osobistego zaangażowania Pana Komendanta, za co składam jeszcze raz słowa podziękowania w imieniu mieszkańców Powiatu.

red

Fot. FB Joanna Potocka-Rak