Samorządowe wnioski na rządowej liście rezerwowej

Nie mają póki co szczęścia samorządy z powiatu ciechanowskiego, które ubiegają się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Na zatwierdzonej przez premiera liście wniosków rekomendowanych do wsparcia z FDS – wnioski z miasta Ciechanów, gminy Ojrzeń i powiatu ciechanowskiego znalazły się w części rezerwowej.

– 30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zgłoszonych do dofinansowania w naborze przeprowadzonym w dniach 13 marca – 12 kwietnia 2019 r. – poinformował dzisiaj zespół prasowy wojewody mazowieckiego. – Łącznie rekomendowano do dofinansowania 372 wnioski, z czego 216 umieszczono na listach podstawowych (zadania powiatowe – 51 wniosków, zadania gminne – 165 wniosków). 156 wniosków umieszczono na listach rezerwowych (zadania powiatowe – 27 wniosków, zadania gminne – 129 wniosków).

Łączna kwota środków Funduszu przewidziana na dofinansowanie zadań z list podstawowych to 538 283 488,11 zł. – W pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymają zadania z list podstawowych. Wnioski znajdujące się na listach rezerwowych będą mogły uzyskać dofinansowanie pod warunkiem wystąpienia oszczędności w wysokości pozwalającej na ich sfinansowanie – informują służby wojewody. – Samorządy mogły uzyskać dofinansowanie w wysokości od 50 do 80 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania. Powiaty oraz miasta na prawach powiatu mogły złożyć 3 wnioski o dofinansowanie, natomiast gminy 2 wnioski.

Powiat ciechanowski złożył wniosek o przebudowę drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów – Młock – Wola Młocka – Luszewo – przejście przez Wolę Młocką, odcinek o długości 742 m. Wartość inwestycji oszacowano na ponad 2 mln 33 tys. zł, z czego rządowe dofinansowanie miałoby wynieść ponad 1,6 mln zł.

Drugi powiatowy wniosek to przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku od km 17+836,00 do km 18+417,80 o długości 582 m. Koszt inwestycji ponad 2 mln 115 tys. zł, dofinansowanie – ponad 1 mln 692 tys. zł – 80 proc. wartości. Trzeci: przebudowa mostu nad rzeką Soną w miejscowości Konarzewo-Sławki w ciągu drogi powiatowej nr 1212W Wróblewo – Pajewo – Gołymin-Ośrodek wraz z drogami dojazdowymi do mostu – odcinek 3 km 460 m. Koszt inwestycji – ponad 3 mln 925 tys. zł, dofinansowanie – ok. 3 mln 140 tys. zł – 80 proc. wartości inwestycji.

Miasto Ciechanów złożyło dwa wnioski na drogi gminne: rozbudowę ulicy Leśnej – odcinek 856 m. Koszt inwestycji – ponad 10 mln 881 tys. zł. Kwota dofinansowania: ponad 7 mln 617 tys. zł. – 70 proc. wartości inwestycji oraz na przebudowę ul. Asnyka – 588 m. Koszt inwestycji – ponad 6 mln zł tys, zł. Kwota dofinansowania: ponad 4 mln 207 tys. zł. – 70 proc. wartości inwestycji.

Gmina wiejska Ojrzeń wnioskowała o przebudowę drogi gminnej „w zakresie ułożenia nowej nawierzchni, przebudowie i wykonaniu nowego chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego – ulica Sportowa w miejscowości Ojrzeń” na odcinku 604 m. Koszt inwestycji – ponad 719 tys, zł. Kwota dofinansowania: ponad 503 tys. zł – 70 proc. wartości inwestycji.