Sanepid ukarał, sąd unieważnia karę, miasto chce ścigać urzędników państwowych

Dzisiaj (28 stycznia) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność decyzji organu I i II instancji (Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie) ws. nałożenia na miasto Ciechanów kary 30 tys. zł w związku z wydarzeniem „Koncertowanie pod blokami”.

– Decyzja sądu potwierdza zarzuty miasta o bezprawności działań sanepidu, o wadliwości prawnej przepisów wydanych przez rząd, o naruszeniu przez sanepid przepisów postępowania administracyjnego oraz o politycznych motywach prowadzonych działań – komentuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska. – Miasto podejmie dalsze kroki celem m.in. pociągnięcia do odpowiedzialności państwowych urzędników, którzy wydawali bezpodstawne decyzje w przedmiotowej sprawie.

red

Fot. Archwum