Ścieżka edukacyjna w parku w Gołotczyźnie

Dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Kultura dostępna” w kompleksie dworkowo-parkowym w  Gołotczyźnie został otwarta „Ścieżka edukacyjna skierowana do wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu”.

Międzypokoleniowa ścieżka edukacyjna w parku w Gołotczyźnie skierowana jest do wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Oprowadza ona odbiorcę po zabytkowym parku Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, w którym znajdują się budynki z ekspozycjami: w „Krzewni” Domu Aleksandra Świętochowskiego, Dworku Aleksandry Bąkowskiej, dworku drobnoszlacheckim oraz w budynkach inwentarskich. Ścieżka edukacyjna obejmuje wszystkie obiekty zabytkowe w tym pomniki, historię miejsca i postaci z nim związanych. Dzięki niej odwiedzający muzeum mogą skorzystać z planu tyflograficznego parku z opisami, (także w alfabecie Braille’a) oraz ze sprzętu multimedialnego w postaci audioprzewodników z wgraną audiodeskrypcją. Czujniki zamontowane przy najciekawszych miejscach w parku automatycznie uruchomiają odpowiednią ścieżkę dźwiękową z audiodeskrypcją, co pozwala odbiorcy dostosować zwiedzanie do indywidualnych potrzeb.

Pomysłodawcą i autorem projektu jest Piotr Banasiak -kierownik działu oświatowego w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, natomiast prace nad projektem koordynuje Łukasz Szpejewski –przewodnik z Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddziału Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie).